Publicerad 2018-02-16 13:36

Senast uppdaterad 2018-02-16 13:49

Så här rekryterar Malmö stad chefer

I fredagens Sydsvenskan finns ett granskande reportage av Malmö stads arbete med rekrytering av chefer. Här berättar vi hur vi arbetar med att rekrytera chefer, med ett särskilt fokus på exekutiva chefer. 

Malmö stad har en gemensam HR-process för rekrytering av chefer för att underlätta att rekryteringen sker på ett professionellt och objektivt sätt.

Hur arbetar Malmö stad med rekrytering av chefer – hur är det upplagt?

– Malmö stad har en gemensam HR-process för att rekrytera chefer. Processen ska underlätta att chefsrekryteringar genomförs på ett professionellt och objektivt sätt och leda till att alla som söker chefstjänster i Malmö stad, både internt och externt, ska känna sig professionellt bemötta, säger Liselott Nilsson, HR-direktör i Malmö stad.

Gäller det även rekrytering av exekutiva chefer?

– Vid rekrytering av så kallat exekutiva chefer, d.v.s. förvaltningschefer, kan processen se annorlunda ut. Det beror på att den rekryterande chefen ersätts med en rekryteringsgrupp bestående av kommunstyrelsens arbetsgivarutskott och presidiet vid berörd nämnd samt att det är Kommunstyrelsen som fattar beslut om tillsättning. Vid dessa tillfällen görs en direktupphandling av rekryteringstjänsten.

Hur stort är behovet av att rekrytera exekutiva chefer?

– Vi har bedömt att vi har haft behov av att rekrytera cirka 1-2 exekutiva chefer per år. Kostnaden för varje rekrytering av förvaltningschefer ligger mellan 150 000 – 270 000 kr. I den löpande verksamheten har behovet stämt bra. Men vid några tillfällen har vi behövt rekrytera fler chefer på grund av omorganisation eller att chefer av olika anledningar har slutat.

Varför använder vi oss av externa rekryteringskonsulter?

– Externa rekryteringskonsulter används av flera anledningar vid flera rekryteringar i Malmö stad. Rekrytering är en tidskrävande process. Det är också en stor investering och därför viktigt att processen håller hög kvalité, med bakgrund av detta kan det vid vissa rekryteringar finnas behov av att anlita rekryteringsföretag.

– I vissa rekryteringar är det dessutom avgörande att genomföra så kallad search där rekryteraren letar efter kandidater som matchar kravprofilen, men som kanske inte själva är jobbsökande. Vid rekrytering av exekutiva chefer krävs att kandidater söks över hela landet och har ett mycket brett nationellt nätverk. Dessa kontaktnät finns hos externa leverantörer som är specialister på området, säger Liselott Nilsson.

Kostnader för rekryteringstjänster vid rekrytering av exekutiva chefer

För 2017 uppgår kostnader för rekryteringstjänster av exekutiva chefer till 659 213 kr.
2016 435 000 kr
2015 220 000 kr
2014 810 000 kr

Behovet av rekryteringstjänster för exekutiva chefer har bedömts vara 1–2 rekryteringar per år. Personalomsättningen, och därmed behovet av ersättningsrekryteringar, har dock visat sig vara högre än prognostiserat, det har därför lett till att beloppet för direktupphandling har överskridits. Hur upphandling av rekryteringskonsulter för exekutiva chefer ska ske framöver kommer därför nu ses över.