Publicerad 2018-05-30 13:42

Senast uppdaterad 2018-06-12 14:51

Halverad restid till Köpenhamn med Öresundsmetron

Med Öresundsmetron kommer du kunna åka mellan Malmö och Köpenhamns centralstationer på 23 minuter

20 minuters restid mellan centrala Malmö och centrala Köpenhamn? Det kan bli verklighet när Köpenhamns metro förlängs i en tunnel under sundet och blir Öresundsmetron.

När vi får en fast förbindelse mellan Malmö och Tyskland kommer trafiken att öka, särskilt godstrafiken. För att göra plats för den ökade transporten och samtidigt underlätta för arbetspendlare planeras därför en tunnelbana under sundet. Köpenhamns tunnelbana kan då förlängas till Malmö och på så vis minska avståndet, både tidsmässigt och mentalt. Tunnelbana från Köpenhamns centrum till Malmö med en halvering av dagens restid skulle öppna upp möjligheter för oss som bor i Öresundsregionen och för hela näringslivet.

 

Fakta:

  • Öresundsmetron är planerad att avgå varannan minut, och ta cirka 20 minuter mellan centrala Malmö och centrala Köpenhamn.
  • Öresundsmetron är en del av Greater Copenhagen trafikcharter, ett svensk-danskt måldokument som tre regioner och 79 kommuner står bakom.

Fakta

Öresundsmetron är planerad att avgå varannan minut, och ta cirka 20 minuter mellan centrala Malmö och centrala Köpenhamn. Öresundsmetron är en del av Greater Copenhagen trafikcharter, ett svensk-danskt måldokument som tre regioner och 79 kommuner står bakom.