Publicerad 2018-09-11 09:29

Senast uppdaterad 2018-09-11 09:54

Vad händer efter valet?

Vallokalerna stängde 20.00 den 9 september och nu går det inte att rösta längre. Här får du veta vad som händer den närmaste tiden.

Under valnatten räknade valdistrikten rösterna och skickade resultatet till länsstyrelsen. Detta preliminära resultat syns nu på Valmyndighetens webbplats val.se.

På onsdag 12 september räknar kommunens valkansli de röster som inte räknades under valnatten (utlandsröster och förtidsröster som kom in sent under valdagen). Sedan skickas rösterna vidare till länsstyrelsen som kontrollräknar samtliga röster.

Några veckor efter valet meddelar länsstyrelsen mandatfördelningen och först då vet man alltså hur det nya kommunfullmäktige i Malmö ser ut.

Den 15 oktober sammanträder nya kommunfullmäktige. På agendan finns då bland annat:

  • fastställande av nämndsorganisation
  • val av kommunalråd
  • val av ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande, ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige fattar beslut om nämndernas sammansättning 22 november. Då väljer kommunfullmäktige ledamöter och ersättare i nämnderna och dessa tillträder 1 januari 2019.