Kommunens intäkter och kostnader

Malmö stads främsta inkomstkälla är skatten. Varje år får Malmö stad in ungefär 10 miljarder kr i skattepengar från Malmöbor. Utöver detta tillkommer 7,5 miljarder kr i form av avgifter, bidrag och övriga intäkter. Nedan ser du tre diagram som visar Malmö stads intäkter samt kostnader.

Kommunens intäkter

Diagram som visar var kommunens intäkter kommer ifrån.

Kommunens kostnader

Diagram som visar kommunens kostnader och hur de fördelas.

Kommunen kostnader per verksamhetsområde

Diagram som visar kommunens kostnader fördelat över de olika verksamheterna.

Senast ändrad: 2015-03-17 15:41