Jämför Malmö med andra kommuner

Hur står sig Malmö i förhållande till andra? Här hittar du tre resurser på webben som ger dig ökad kunskap.

I Öppna jämförelser från Sveriges kommuner och landsting (SKL) kan du jämföra kvalitet, resultat och kostnader. Öppna jämförelser görs inom områdena företagsklimat, hälsa och sjukvård, samhällsplanering och säkerhet, skola och socialtjänst.

I Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Du kan enkelt visa siffror i tabeller, diagram eller kartor på datorn. Du kan också kopiera över bilder till dokument och presentationer eller exportera till Excel om du behöver det.

Region Skåne har tagit fram kommunrapporter som täcker utvecklingen inom befolkning, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och ekonomi.

Senast ändrad: 2016-12-02 10:10