Antal anmälda brott 1996-2016

Totalt antal anmälda brott per 100 000 invånare. 1996-2016. Stockholm, Göteborg och Malmö. Källa: BRÅ

  • Antal anmälda brott i Malmö är nere på den lägsta nivå sedan mätningarna började.

 

  • Nedgången gäller inte alla brottstyper eller alla områden i staden.

 

  • En nedgång behöver inte alltid vara positiv. Generellt leder en ökad polisnärvaro till ökat antal brottsanmälningar i ett område. Mörkertalen minskar.

 

  • Vissa brottstyper kräver anmälan för att få ut försäkring. Då finns i princip inget mörkertal. Även anmälningar av den typen av brott minskar.

Antal anmälda inbrott med stöld

  • Antalet anmälda inbrott med stöld minskar i Malmö och ligger nu på samma nivå i storstäderna. Här är anmälningsfrekvensen i princip 100 %, vilket pekar på en reell nedgång av brottstypen.

Antal anmälda inbrottsstöld per 100 000 invånare. 1996-2016. Stockholm, Göteborg och Malmö. Källa: BRÅ

Antal anmälda vapeninnehav

  • Antalet anmälda vapeninnehav ökar i Malmö och Stockholm de senaste åren. Anmälningsfrekvensen är beroende av polisarbete, spaning och insatser då anmälningar görs av polisen själva eller tullen. Fler än ett vapen kan beslagtas vid ett anmälningstillfälle.

Antal anmälda innehav av pistol, revolver och k-pist per 100 000 invånare. 1996-2016. Stockholm, Göteborg och Malmö. Källa: BRÅ

Senast ändrad: 2017-06-13 11:04