Ekonomisk hållbarhet

Den allmänna utgångspunkten för de ekonomiska mål som Malmö stad fastlagt är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.

Senast ändrad: 2017-09-27 15:08