Social hållbarhet

Alla Malmöbor ska ha förutsättningar för god hälsa på lika villkor. För att uppnå detta arbetar Malmö stad med socialt hållbar utveckling av hela staden. Arbetet bygger på Malmökommissionens förslag på åtgärder.

Senast ändrad: 2017-09-27 15:03