Malmökommissionen

Kommission för ett socialt hållbart Malmö, även kallad Malmökommissionen, avslutade sitt arbete i mars 2013 genom att överlämna en slutrapport till kommunstyrelsen.

Senast ändrad: 2017-09-27 15:27