Fastighetsföretag

MKB Fastighets AB

Andel: 100 procent
MKB har en marknadsandel på 33 procent av hyresrättsmarknaden. Bolaget är Malmös största hyresvärd och har ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö och för att aktivt medverka till stadens utveckling.

MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser samt att skapa socialt fungerande boendemiljöer i den bebyggelse som bolaget redan äger och förvaltar. MKB:s lägenheter är fördelade över hela Malmö.

MKB Net AB

Ägs till 100 procent av MKB Fastighets AB.

Senast ändrad: 2017-08-17 10:15