Fastighetsföretag

MKB Fastighets AB
Andel: 100 procent
MKB har en marknadsandel på 33 procent av hyresrättsmarknaden. Bolaget är Malmös största hyresvärd och har ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö och för att aktivt medverka till stadens utveckling.

MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser samt att skapa socialt fungerande boendemiljöer i den bebyggelse som bolaget redan äger och förvaltar. MKB:s lägenheter är fördelade över hela Malmö.

MKB Net AB
Ägs till 100 procent av MKB Fastighets AB.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-19 14:02