Industriföretag

Copenhagen - Malmö Port AB
Andel 27 procent
Copenhagen Malmö Port (CMP) ägs av City & Port Development I/S (50 procent), Malmö stad (27 procent) och olika privata ägare (23 procent). Bolaget ska driva och utveckla hamnverksamheten i både Köpenhamn och Malmö.

Webbplats: www.cmport.com


Sydvatten AB
Andel 34 procent
Sydvatten producerar dricksvatten och distribuerar till kommuner.

Webbplats: www.sydvatten.se


Sysav AB
Andel 46 procent
Sysavkoncernen svarar för den regionala avfallshanteringen och återvinningen i södra Skåne. Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, hanterar hushållsavfall från ägarkommunerna. Insamling och transport av avfallet till våra anläggningar sköts av ägarkommuner och entreprenörer. Sysav har två helägda dotterbolag och ett antal intressebolag.

Webbplats: www.sysav.se


Sysav Utveckling AB
Ägs till 100 procent av Sysav AB
Sysav Utveckling är Sysavkoncernens forsknings- och utvecklingsbolag.


Sysav Industri AB
Ägs till 100 procent av Sysav AB
Sysav Industri AB ska hantera avfall från företag och verksamheter samt hushållsavfall från andra än ägarkommunerna.


Puls (Planerad underhållsservice) AB
Ägs till 50 procent av Sysav AB
Puls AB arbetar med miljövårdande service och underhåll

Webbplats: www.pulsab.se


ÅGAB Syd AB
Ägs till 40 procent av Sysav AB
Återvinning av grus, asfalt och betong.

KS Recycling
Ägs till 50 procent av Sysav AB
Återvinning av elektronikavfall.

Carl F AB
Ägs till 25 procent av Sysav AB
Utför tjänster inom avfalls- och materialhantering.

Sysek
Ägs till 25 procent av Sysav AB
Erbjuder konsulttjänster inom avfallshantering.

Senast ändrad: 2015-03-17 15:45