Kultur- och fritidsföretag

Malmö Stadsteater AB
Bolaget ska utöva teaterverksamhet med huvudsaklig inriktning på dramatisk teater, främst genom egen ensemble.


Malmö Live Konserthus AB 

Malmö Live kommer att bli en ny mötesplats i Malmö där kulturen står i fokus både för Malmöborna och besökarna. Kärnan i huset blir konsert- och kongressverksamheten men här finns också rum för utställningar, publikföreställningar, caféer, restauranger och ytor för spontana möten och föreläsningar.

Webbplats: www.malmolive.se


Stiftelsen Malmö Sommargårdar
Stiftelsen har som ändamål att anordna sommargårdsvistelser för skolbarn och förskolebarn bosatta i Malmö. Stiftelsen ska även förvalta de till stiftelsen tillhörande fastigheterna.


Stiftelsen Kockum Fritid
Stiftelsen driver anläggningen Kockum Fritid med inriktningen motion och konferenser. Företag och organisationer nyttjar anläggningen i friskvårdande syfte.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-01-16 14:44