Om Malmö stads ägarintressen i bolag & stiftelser

Malmö stad äger, med ett inflytande om minst 20 procent, ett antal bolag. Därutöver finns ett antal stiftelser som har anknytning till Malmö.

Kommuner får driva näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medborgare i kommunen. Malmö Stadshus AB är holdingbolag för de helägda kommunala bolagen. 

Under menyerna här intill får du veta mera om Malmö stads bolag och stiftelser.

Senast ändrad: 2015-09-03 15:25