Service- och tjänsteföretag

Malmö Kommuns Parkerings AB
Andel 100 procent
Parkering Malmö är ett fullserviceföretag inom parkering. Bolaget äger och förvaltar parkeringshus i Malmö. Malmö Kommuns Parkerings AB ansvarar även för parkeringsplatser åt olika fastighetsägare i Malmö.

Webbplats: pmalmo.se


Vagnparken i Skåne AB
Andel 100 procent
Bolaget bedriver yrkesmässig uthyrning och vagnparksadministration.


Medeon AB
Andel 60 procent
Affärsidén för forskningsparken Medeon är att erbjuda Öresundsregionens bästa tillväxtmiljö för kunskapsintensivt företagande inom life science och bidra till näringslivsutvecklingen i Malmöregionen.

Webbplats: www.medeon.se


Minc i Sverige AB
Andel 100 procent
Minc är en plattform för växande företag och personer med hög kompetens kopplat till olika branscher. Minc medverkar till att skapa värdefulla möten och diskussioner samt är en viktig länk mellan etablerade företag, entreprenörer och forskning.

Webbplats: www.minc.se


Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Andel 20,6 procent
Bolaget ägs gemensamt av olika kommuner. Bolaget ska erbjuda ägarna ett välanpassat försäkringsskydd och till ägarna bidra med ökad kompetens inom försäkringsområdet.


Räddningstjänsten syd
Andel 60 procent
Ett kommunalförbund som ska ge ett likvärdigt skydd mot olyckor.

Webbplats: www.rsyd.se


VA syd
Andel 70,4 procent
VA SYD, som är ett kommunalförbund, levererar eget och köpt kvalitetssäkrat dricksvatten direkt till invånare och näringsliv i Burlövs kommun, Eslövs kommun, Lunds kommun och Malmö stad. Kommunalförbundet tar hand om avloppsvatten från ett antal kommuner. VA SYD ansvarar även för avfallshanteringen i Burlöv och Malmö.

Webbplats: www.vasyd.se

Senast ändrad: 2016-11-29 09:19