Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Den 1 maj 2017 ändrade Malmö stad sin organisation för att bättre möta dagens och framtidens behov och utmaningar och bidra till ett socialt hållbart Malmö. En av de nya förvaltningarna är Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ansvarar för bistånd och insatser enligt socialtjänstlagen med fokus på barn och unga, människor med missbruk, brottsoffer och andra människor som är utsatta eller inte kan försörja sig. Förvaltningen ansvarar också för att utföra och följa upp stadens arbetsmarknadsinsatser.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ansvarar tillsammans med fastighetskontoret för Malmö stads långsiktiga arbete med att förebygga och motverka hemlöshet, samt för bostäder åt nyanlända.

Till arbetsmarknads- och socialförvaltningen hör även tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om automatspel. Överförmyndarförvaltningen ingår också som en del av förvaltningen.

Förvaltningen består av åtta avdelningar, varav fem stycken utgörs av socialtjänst. De tre övriga är arbetsmarknad, social resurs samt boende och etablering.

Kontaktuppgifter till arbetsmarknads- och socialnämnden

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-07 11:12