Tekniska nämnden

Här hittar du vilka ledamöter som ingår i tekniska nämnden, sammanträdesdatum och nämndshandlingar.

Andreas Schönström (S) är tekniska nämndens ordförande. Han är också kommunalråd med beredningsansvar för teknik, miljö och trygghet. Vice ordförande i tekniska nämnden är Anders Törnblad (MP) och Håkan Fäldt (M) är 2:a vice ordförande.

Under tekniska nämnden finns två förvaltningar: Fastighetskontoret och Gatukontoret.

Ordinarie ledamöter och ersättare

 • Andreas Schönström (S), ordförande 
 • Anders Törnblad (MP), vice ordförande
 • Håkan Fäldt (M), andra vice ordförande
 • Yvonne Köhler-Olsson (S), ledamot
 • Benthon Tisell (S), ledamot
 • Morgan Svensson (V), ledamot
 • Lars-Göran Jönsson (M), ledamot
 • Håkan Linné (L), ledamot
 • Stefan Plath (SD), ledamot

 • Magdalena Beck (S), ersättare
 • Fehim Yilmaz (S), ersättare
 • Anna-Karin Bengtsdotter (S), ersättare
 • Lucas Carlsson (MP), ersättare
 • Susanna Lundberg (V), ersättare
 • Helena Grahn (M), ersättare
 • Petter Naef (M), ersättare
 • Muhammed Khorshid (L), ersättare
 • Anders Pripp (SD), ersättare

Kontakt

Ordförande: Andreas Schönström, andreas.schonstrom@malmo.se
Vice ordförande: Anders Törnblad, anders.tornblad@malmo.se
Andra vice ordförande: Håkan Fäldt, hakan.faldt@malmo.se

Kontaktuppgifter till samtliga ledamöter i nämnden, inklusive ersättare finns här på fortroendevalda.malmo.se.

För tekniska nämndens kansli, se kontaktinformation längst ned på sidan.

Läs mer

Senast ändrad: 2017-02-27 17:06