Ung livsstil - Malmö

Hur mår Malmös unga? Vad gör de på fritiden och vad vill de göra på fritiden? Fritidsförvaltningen fick i uppdrag av fritidsnämnden att under 2015 genomföra en kartläggning av högstadieelevernas fritidsvanor och beskriva livsvillkoren för Malmös barn och unga.

Studien genomfördes hösten 2015 i samarbete med forskningsgruppen Ung livsstil. På dessa sidor presenterar fritidsförvaltningen bland annat resultat, rapporter och metoder. 

Senast ändrad: 2017-07-13 16:18