Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Den 1 maj 2017 ändrar Malmö stad sin organisation för att bättre möta dagens och framtidens behov och utmaningar och bidra till ett socialt hållbart Malmö. En av de nya förvaltningarna är hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

Den nya hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för bistånd och insatser som riktar sig till äldre personer, vuxna med fysisk funktionsnedsättning och vuxna med somatisk sjukdom.

Huvudverksamheterna för förvaltningen är hemtjänst, vårdboende, hemsjukvård och rehabilitering. Förvaltningen ansvarar även för stöd till anhöriga samt mötesplatser och förebyggande verksamhet riktad till äldre.

– Malmö stad bygger Sveriges största förvaltning för hälsa, vård och omsorg, och tar ett samlat grepp för en dynamisk och smart organisation som bättre möter dagens behov och framtidens utmaningar, säger Gisela Green.

Just nu pågår uppbyggnaden av den nya hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Mer information kommer löpande.

Bannerbild för Hälsa, vård&Omsorg. En stadssiluett med texten: nu bygger Malmö stad Sveriges största förvaltning för hälsa, vård och omsorg. Vi tar ett samlat grepp för en dynamisk och smart organisation, som bättre möter dagens behov och framtidens utmaningar. Morgondagens vård och omsorg finns i Malmö

Senast ändrad: 2017-05-05 10:59