Om miljöförvaltningen

Frisk luft och rent vatten, bra mat och hälsosamma bostäder. Miljönämnden och miljöförvaltningen har ett stort verksamhetsområde med en gemensam nämnare: miljön i Malmö.

Genom tillsyn och kontroll av allt från livsmedelshantering och vatten till luftföroreningar, buller och miljöfarlig verksamhet, arbetar vi för en säker miljö som inte är skadlig för människors hälsa.

Vi tillvaratar också miljöintressena i samhällsplaneringen och driver projekt för hållbar utveckling i kommunen. Vi har en bred rådgivningsverksamhet med konsumentvägledning, energirådgivning och budget- och hyresrådgivning. Med de tre redskapen tillsyn, rådgivning och strategiskt miljöarbete arbetar vi mot miljöförvaltningens vision: att Malmö ska vara en hållbar stad senast 2025.

Senast ändrad: 2017-05-31 17:20