Kontaktuppgifter nya förvaltningar

Adress och kontaktuppgifter från och med den 1 maj 2017. Se länk nedan om det gäller faktureringsadress.

Alla verksamheter finns kvar runtom i staden och fortsätter precis som vanligt. De kontaktvägar som man har haft sedan tidigare fortsätter att gälla.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Postadress: 205 80 Malmö
Besöksadress: Fänriksgatan 1
Telefon: 040-34 93 00
E-post: asf@malmo.se

Funktionsstödsförvaltningen

Postadress: 205 80 Malmö
Besöksadress: Fänriksgatan 1
Telefon: 040-34 93 00
E-post: funktionsstod.fsf@malmo.se

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Postadress: 205 80 Malmö
Besöksadress: Lugna gatan 84
Telefon: 040-34 10 00
E-post: hvo@malmo.se