Stadsområdesförvaltningar

Malmö är indelat i fem stadsområdesförvaltningar med egna nämnder. Här får du veta mera om vilka dessa är och vad de gör.

Stadsområdena ansvarar för individ- och familjeomsorgen, vård och omsorg samt kultur- och fritidsverksamheten. Stadsområdena har även ett särskilt ansvar för att utveckla närdemokratin.

I Malmö finns fem stadsområden:

Syftet med stadsområden är

  • att utveckla kvaliteten inom verksamheterna för vård & omsorg, individ & familj och kultur & fritid
  • att åstadkomma ett befolkningsunderlag som ger bästa möjliga socioekonomiska och demografiska balans
  • tillgodose både brukar- och medborgarmedverkan för en väl fungerande demokrati. Detta ska ske genom en nära dialog mellan invånare, förvaltning och förtroendevalda

Kartor över stadsområdena

Karta över Malmö med stadsområdena utmarkerade