Var med och påverka

Vi strävar efter att öka medborgarinflytandet i Malmö. Därför har alla medborgare möjlighet att ta upp egna frågor. Även för dig som ännu inte har rösträtt finns många sätt att vara med och påverka.

Politikerna i Innerstaden vill gärna höra dina idéer om hur området kan utvecklas och förbättras.