Var med och påverka

Du som bor i stadsområde Norr kan på flera olika sätt påverka lokala frågor som du tycker är viktiga.

Medborgarförslag ger dig möjlighet att lämna förslag eller idéer direkt till politikerna i Stadsområdesnämnd Norr.

Presentera en samarbetsidé för stadsområdesförvaltning Norr. Förvaltningen vill gärna samarbeta kring idéer som på något sätt bidrar till att göra stadsområdet ännu roligare och trevligare att bo i. Du kan till exempel få hjälp med material, marknadsföring, utrustning, en lokal att vara i eller en person att bolla idéer med.