Var med och påverka

Vi strävar efter att öka medborgarinflytandet i Malmö. Därför har alla medborgare möjlighet att ta upp egna frågor. Även för dig som ännu inte har rösträtt finns många sätt att vara med och påverka.

Medborgarförslag

På grund av Malmö stads pågående organisationsförändring som bland annat innebär att stadsområdesnämnderna läggs ner 1 maj 2017 har de från och med den 15 mars inte möjlighet att besvara medborgarförslag. Ny information kommer efter 1 maj då den nya organisationen har trätt i kraft. Läs mer om omorganisationen på malmo.se/nyorganisation2017 Om du har förslag som du vill väcka under tiden kan du lämna förslag till Malmöinitiativet, som är en plattform där alla Malmöbor kan komma med förslag och synpunkter som gäller Malmö.

Malmöinitiativet

Vill du lämna förslag till Malmö stads politiker? Gå till Malmöiniativet.