Medborgarförslag

Genom medborgarförslag kan du påverka politiken. Här får du veta hur det går till.

På grund av Malmö stads pågående organisationsförändring som bland annat innebär att stadsområdesnämnderna läggs ner 1 maj 2017 har de från och med den 15 mars inte möjlighet att besvara medborgarförslag. Ny information kommer efter 1 maj då den nya organisationen har trätt i kraft.

Läs mer om den nya organisationen

Om du har förslag som du vill väcka under tiden kan du lämna förslag till andra nämnder, t.ex. tekniska nämnden för gator, torg och parker eller stadsbyggnadsnämnden för stadsplanering. Det går också bra att lämna förslag via Malmöinitiativet, som är en plattform där alla Malmöbor kan komma med förslag och synpunkter som gäller Malmö.

Läs mer om Malmöinitiativet

Du som bor i Malmö kan lämna egna förslag — så kallade medborgarförslag. Genom medborgarförslagen har du möjlighet att påverka politiken i frågor som är angelägna för dig. 

Förslagen får inte vara rasistiska, odemokratiska eller strida mot lag eller annan författning. Förslaget ska vara skriftligt.

Läs mer

Medborgarförslag: det här gäller