Var med och påverka

Som ett led i vår strävan att öka medborgarinflytandet i Malmö, har alla medborgare möjlighet att ta upp egna frågor. Även för dig som ännu inte har rösträtt finns det många sätt att påverka på.

Politikerna i stadsområde Söder vill gärna höra dina idéer om hur området kan utvecklas och förbättras. Här får du tips på hur du kan göra för att påverka!