Var med och påverka

Här kan du läsa om hur du som bor i stadsområde Väster kan lämna synpunkter eller komma med idéer för att påverka området.

Medborgarförslag

På grund av Malmö stads pågående organisationsförändring som bland annat innebär att stadsområdesnämnderna läggs ner 1 maj 2017 har de från och med den 15 mars inte möjlighet att besvara medborgarförslag. Ny information kommer efter 1 maj då den nya organisationen har trätt i kraft. Läs mer om omorganisationen på malmo.se/nyorganisation2017 Om du har förslag som du vill väcka under tiden kan du lämna förslag till Malmöinitiativet, som är en plattform där alla Malmöbor kan komma med förslag och synpunkter som gäller Malmö.

Malmöinitiativet

Vill du lämna förslag till Malmö stads politiker? Gå till Malmöiniativet.