Var med och påverka

Här kan du läsa om hur du som bor i stadsområde Väster kan lämna synpunkter eller komma med idéer för att påverka området.

Lämna medborgarförslag

Du som bor i stadsområde Väster kan lämna medborgarförslag till stadsområdesnämnden. Det kan handla om till exempel omsorg för äldre, socialtjänst eller demokratifrågor.
Läs mer om medborgarförslag.

Malmöinitiativet

Vill du lämna förslag till Malmö stads politiker? Gå till Malmöiniativet.