Senast uppdaterad 2018-01-05 08:18.

Anslag: justerat protokoll

Fastighetskontoret hade sammanträde 3 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

Anslag: justerat protokoll från 3 januari  180105.pdf