Publicerad 2018-02-02 07:50

Senast uppdaterad 2018-02-02 07:55

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden hade sammanträde 23 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.