Publicerad 2018-02-09 09:18

Senast uppdaterad 2018-02-09 09:21

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämndens gatudelegation hade sammanträde 7 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.