Författningssamling

Här hittar du olika beslut och policys som styr kommunens verksamhet.

I författningssamlingen hittar du:

  • Kommunala reglementen
  • Bolagsordningar och avtal
  • Stiftelser och föreningar
  • Regionala organ
  • Föreskrifter som rör kommunens verksamhet
  • Föreskrifter som rör allmänheten

Senast ändrad: 2017-04-11 14:56