Författningssamling

Här hittar du olika beslut och policys som styr kommunens verksamhet.

I författningssamlingen hittar du:

  • Kommunala reglementen
  • Bolagsordningar och avtal
  • Stiftelser och föreningar
  • Regionala organ
  • Föreskrifter som rör kommunens verksamhet
  • Föreskrifter som rör allmänheten

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-08 10:37