Sammanträden

Här hittar du datum för kommunfullmäktiges sammanträden under 2017.

Mötena hålls klockan 13 om inget annat anges.

2017

26 januari
23 februari
23 mars
27 april
24 maj
21 juni
31 augusti
28 september
26 oktober
22-23 november klockan 9.00 båda dagarna
20 december