Några av dina rättigheter

I Malmö strävar vi efter att ge dig en snabb rättssäker handläggning och god service. Här får du veta veta om några av dina rättigheter.

Här finns bestämmelser för överklagande av beslut, dina personuppgifter och allmänna handlingar. Läs mer om några av dina rättigheter under menyerna härintill.

Senast ändrad: 2016-08-24 17:11