Dialogforum

För närvarande pågår ett arbete med att se över organisationsformen för Dialogforum. Mer information kommer.

Dialogforum startades år 2010 på initiativ av Ilmar Reepalu, dåvarande ordförande för kommunstyrelsen i Malmö stad. I ett brev till kommunstyrelsen skrev Ilmar Reepalu:

”Det har framkommit uppgifter som visar på en situation i Malmö där människor utsätts för hot och kränkningar på grund av sin religion och/eller sitt etniska ursprung. Detta är givetvis en mycket allvarlig situation som kräver att vi agerar. […]

Därför föreslår jag nu att vi under 2010 inleder arbetet med Dialogforum. I detta ska ingå representanter för olika etniska grupper i Malmö och det ska ha två huvudsyften: dels att generellt mobilisera alla goda krafter i vår stad mot alla former av kränkningar samt etnisk och religiös diskriminering, dels att finna strukturer och metoder för att bearbeta och stävja konflikter mellan grupper och enskilda.”

Detta var startpunkten för Dialogforum som därefter har fungerat som en plattform för samtal mellan olika etniska och religiösa minoriteter. Efter ett beslut i kommunstyrelsen 2012 har Dialogforums uppdrag breddats till en mer generell inriktning på mänskliga rättigheter och med särskilt fokus på hatbrott. I forumet ingår företrädare för särskilt utsatta grupper, så som representanter från olika etniska och religiösa minoriteter och HBTQ-rörelsen.

Senast ändrad: 2017-01-16 15:26