Google translate

Malmö stads pris för mänskliga rättigheter

Pristagare av årets mångfalds- och jämställdhetspris

Malmö stads pris för mänskliga rättigheter är ett nyinstiftat pris 2017, som ersätter det tidigare mångfalds- och jämställdhetspriset.

Kriterier för att få priset

Prissumman är på 50 000 kr. Priset delas ut till en enskild person, grupp, förening, nätverk, organisation eller annan som utfört en insats inom området mänskliga rättigheter.

Det vill säga:

  • Motverkar utanförskap
  • Främjar antidiskrimineringsarbete
  • Främjar jämställdhetsperspektivet
  • Främjar barnperspektivet
  • Utvecklar kunskapen om hur mänskliga rättigheter kan omsättas i praktiken

Nominering

Den som vill föreslå en vinnare av priset kommer att kunna göra det från denna sida från 15 augusti till 15 oktober 2017.

Pristagarna utses av ledamöter ur Malmö stads Beredning för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Kontakta oss

Susanne Abramsson Utvecklingssekreterare
E-post: susanne.abramsson@malmo.se
Telefon: 040-341194