Google translate

Malmö stads pris för mänskliga rättigheter

Pristagare av årets mångfalds- och jämställdhetspris

Malmö stads pris för mänskliga rättigheter är ett nyinstiftat pris 2017, som ersätter det tidigare mångfalds- och jämställdhetspriset.

Priset delas ut den 10 december  på den av FN instiftade Internationella dagen för Mänsliga Rättigheter. Årets prisutdelning kommer äga rum i biograf Panoras lokaler på Friisgatan 19 D i Malmö mellan kl. 14.40-17.00. Du som är intresserad är hjärtligt välkommen att anmäla dig till arrangemanget och de aktiviteter som kommer hållas i samband med prisutdelningen. Läs mer de övriga aktiviteterna på anmälningssidan

Kriterier för att få priset

Prissumman är på 50 000 kr. Priset delas ut till en enskild person, grupp, förening, nätverk, organisation eller annan som utfört en insats inom området mänskliga rättigheter.

Det vill säga:

  • Motverkar utanförskap
  • Främjar antidiskrimineringsarbete
  • Främjar jämställdhetsperspektivet
  • Främjar barnperspektivet
  • Utvecklar kunskapen om hur mänskliga rättigheter kan omsättas i praktiken

Nominering

Pristagarna utses av två ledamöter från kommunstyrelsen, tre ledamöter ur Malmö stads beredning för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter samt en ordförande från beredningen.

Kontakta oss

Tom Roodro Utvecklingssekreterare
E-post: Tom.roodro@malmo.se
Telefon: 072-9694941

 

Senast ändrad: 2017-11-21 12:43