Malmö stads pris för mänskliga rättigheter

Pristagare av årets mångfalds- och jämställdhetspris

MR-priset är ett pris som delas ut den 10 december varje år på den av FN instiftade Internationella dagen för Mänsliga Rättigheter.

Årets pris på 50 000 kronor delas 2017 ut till Zoran Markovic

Motivering: "Malmö stads pris för mänskliga rättigheter 2017 går till Zoran Markovic, för hans arbete med att bygga tillit mellan ungdomar i socialt utsatta områden, polisen och räddningstjänsten, för hans arbete med att föra ungdomar från dessa områden närmre arbetsmarknaden och för hans initiativ till utbildning av ungdomarna i entreprenörskap.

Genom samverkan med MFF har Zoran Markovic fått poliser och
ungdomar, både flickor och pojkar, att mötas genom fotbollen. Genom samverkan med Malmös blomstrande restaurangliv har flera unga fått laga mat tillsammans i professionella kök och kommit närmare ett jobb eller en praktikplats. I samarbete med Lunds universitet har han genom utbildningen i entreprenörskap uppmuntrat kreativitet och visat att inga vägar är stängda oavsett varifrån du kommer.

Zoran Markovic arbetade i många år som polis och har lyckats få
polisen att arbeta tillitsorienterat. Malmö stad vill med detta pris visa sin uppskattning för Zoran Markovic, som person, men också uppmuntra pristagarens samarbetsorganisationer att fortsätta arbetet i framtiden."

Kriterier för att få priset

Prissumman är på 50 000 kr. Priset delas ut till en enskild person, grupp, förening, nätverk, organisation eller annan som utfört en insats inom området mänskliga rättigheter.

Det vill säga:

  • Motverkar utanförskap
  • Främjar antidiskrimineringsarbete
  • Främjar jämställdhetsperspektivet
  • Främjar barnperspektivet
  • Utvecklar kunskapen om hur mänskliga rättigheter kan omsättas i praktiken

Nominering

Pristagarna utses av två ledamöter från kommunstyrelsen, tre ledamöter ur Malmö stads beredning för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter samt en ordförande från beredningen.

Kontakta oss

Tom Roodro Utvecklingssekreterare
E-post: Tom.roodro@malmo.se
Telefon: 072-9694941

 

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-12-11 12:18