Individ- och familjeomsorg

Aktuella projekt

Vad betyder begreppet "kunskapsbaserad socialtjänst" för individ- och familjeomsorgen i Malmö? Hur kan begreppet omsättas i praktiken och vilka är dess beståndsdelar? Hur ser det ut när det gäller exempelvis uppföljning, kunskaps- spridning och kompetensutveckling?

FoU Malmö arbetar med att slå fast vad som i praktiken kännetecknar en kunskapsbaserad individ- och familjeomsorg, nuläget i Malmö och vilka områden som bör uppmuntras och utvecklas.

Senast ändrad: 2017-06-07 09:52