Kompetensförsörjning vård och omsorg

Malmö stad arbetar strategiskt med kompetensförsörjning inom vård och omsorg för att ge god service med bra kvalitet till Malmöborna.

Stadskontoret ansvarar för att tillsammans med stadsområdena, sociala resursförvaltningen och fackliga organisationer komplettera förvaltningarnas arbete med kompetensförsörjning.