Kompetensförsörjning vård och omsorg

Malmö stad arbetar strategiskt med kompetensförsörjning inom vård och omsorg för att ge god service med bra kvalitet till Malmöborna.

Prioriterade områden 2011-2014

Rekrytering och information Till exempel genom information och marknadsföring av vård och omsorg såväl internt som extern, tidningen Spaning och insatser för att få fler män att arbeta inom vård och omsorg.
Utbildning och kompetensutveckling Till exempel genom LPA, lärande på arbetsplatsen där vårdbiträden studerar till undersköterska genom omvårdnadsprogrammet, i syfte att öka andelen medarbetare med adekvat grundutbildning, utveckling av en lärande kultur genom bl a MMM (vård och omsorgsdagar), FoU-trainee för olika yrkesgrupper och olika specialistutbildningar.
Ledarutveckling Till exempel utvecklingsinsatser för chefer på olika nivåer så att ledarskapet inom vård och omsorg stimuleras samt utmanar lärande och utveckling.

Stadskontoret ansvarar för att tillsammans med stadsdelsförvaltningarna, sociala resursförvaltningen och fackliga organisationer komplettera förvaltningarnas arbete med kompetensförsörjning.