LSS & funktionsnedsättning

Med LSS menas "Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade".

Aktuella projekt

Plan för LSS-verksamheter 

En plan för Malmö stads LSS-verksamheter med studiematerial håller på att tas fram. Studiematerialet är tänkt att fungera som ett stöd och diskussionsunderlag för verksamheterna.
Kontaktpersoner: Petra Björne

Delaktighet och självbestämmande 

Forskningen visar att självbestämmande leder till ökad livskvalitet hos personer med funktionsnedsättning, också hos dem med omfattande intellektuell funktionsnedsättning. I samarbete med LSS-verksamheterna i Fosie stadsdelsförvaltning utvecklar vi metoder för att tolka personer med funktionsnedsättningar. På så sätt ökar vi möjligheten för personer med svårigheter att kommunicera och uttrycka sina önskemål, att bestämma över sitt liv och vara delaktiga i beslut.
Kontaktpersoner: Petra Björne

Utbildning

Barn med neuropsykiatriska diagnoser

Stadsdelsförvaltning Limhamn-Bunkeflo vill höja kompetensen hos all skolpersonal, för att på ett bättre sätt möta behoven hos barn med neuropsykiatriska diagnoser. Vi kommer att ge utbildning, i form av seminarier, med fokus på hur barn i behov av särskilt stöd utmanar värderingar och bemötande.
Kontaktpersoner: Petra Björne

FoU-trainee

Anställda inom Malmö stad får möjlighet att med handledning av forskare på FoU Malmö göra litteraturstudier inom ett för den enskilde och arbetsplatsen intressant ämnesområde.
Kontaktpersoner:Petra Björne

Kompetensförsörjning inom vård och omsorg

Malmö stad satsar på kompetenshöjande insatser och ger bland annat ubildning i handledning, läsombud, vårdguider, ledarskapsutveckling och jämställdhet.
Kontaktpersoner: Gunilla Mandin och Pia Nilsson

Lärande på arbetsplatsen

Lärande på arbetsplats (LPA) är en utbildningsmetod, som syftar till att ge medarbetaren på en arbetsplats gymnasiekompetens i karaktärsämnen.
Kontaktpersoner:Pia Nilsson (se kontaktuppgifter i högerkolumnen).

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform för att utveckla utbildningar och verksamheter inom vård och omsorg.
Läs mer på VO-College webbplats.
Kontaktpersoner: Gunilla Mandin