Pedagogiska kartor

Huvudbild Pedagogiska kartor

© Malmö Stadsbyggnadskontor

Upptäck din närmiljö genom pedagogiska kartor. Pedagogiska kartor är ett kraftfullt verktyg för dig som ser fördelarna med utomhuspedagogik. Här kan du planera in besök av platserna utifrån vilka behov ni har och få inspiration till övningar som passar platsen.

Pedagogiska kartor ger möjlighet till att:

  • upptäcka mängder av spännande utflyktsplatser
  • utforska det utvidgade klassrummet och få inspiration av närmiljön
  • ta del av pedagogiska tips
  • bidra till pedagogisk utveckling i Malmö

Senast ändrad: 2017-09-15 10:14