Mäta längd

Matematik längd

Klicka på bilden för att komma till karta © Malmö Stadsbyggnadskontor

När praktik möter teori inom matematiken och gör begrepp begripliga. Mäta längd är ett lektionsmaterial som använder den närmsta utemiljön i undervisningen i samspel med klassrummet.

Genom ett undersökande arbetssätt, att mäta med olika mätverktyg från det informella till det formella och att skapa sina egna mätverktyg, får eleverna en känsla för nutida och äldre måttenheter. Genom praktiskt arbete får eleverna verklighetsnära erfarenheter som underlättar vid mer teoretiskt arbete.

Lektionsmaterial

Läs mer om utomhuspedagogik i staden.
Fler lektionsförslag? Läs mer här.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-01-24 09:36