Grön IT

Här kan du läsa om Malmö stads satsningar på Grön IT. Initiativet går under namnet "Green Digital City".

Målet med Grön IT är att inom Malmö stad utveckla och förvalta IT på ett sätt som minskar dess miljöpåverkan. Innovativa IT-lösningar ska också bidra till en hållbar utveckling av staden Malmö. Satsningen heter Green Digital City.

Grön IT innebär i korthet:                                            

Ett grönare IT
Att med stöd av IT-lösningar och hur det interna IT-stödet förvaltas stärka kommunens insatser inom miljö, klimat och rättvis handel.
 
IT som miljöteknik
Att aktivt använda och utveckla IT som miljöteknik för en hållbar utveckling inom kommunens förvaltningar, i staden och inom Öresundsregionen.
 
Grön digital kommunikation
Att innovativt, pedagogiskt och kreativt kommunicera stadens miljöengagemang samt dess resultat via en mångfald av IT-lösningar.

Bakgrunden till Malmö stads satsning på Grön IT kommer från nätverket Eurocities. Detta är en organisation som främjar samarbete mellan storstäder i Europa. Inom detta nätverk har en deklaration, Green Digital Charter, tagits fram som Malmö stad har signerat. Kommunstyrelsen tog beslut i april 2010.

I deklarationen Green Digital Charter förbinder sig Malmö stad att:

  • Skapa ett samarbetsnätverk mellan städer kring IT och energieffektivitet till slutet av 2011
  • Utveckla fem pilotprojekt inom IT senast 2015 med syfte att minska miljöpåverkan
  • Minska koldioxidutsläppen från IT med 30 procent fram till 2020

Satsningen på Grön IT har också en stark koppling till Malmö stads miljöprogram. Malmö stad ska vara Sveriges klimatsmartaste stad år 2020.

Mer om Malmö stads miljöprogram

Förstudie av stadsutveckling med grön IT i Hyllie