Basal hygien

Utbildningen ger kunskap om  smittvägar och hur smittspridning förhindras genom att arbeta med Basala hygienrutiner. 

Foto: Peter Kroon

Gå till utbildning i basal hygien                                          

Gå till kunskapstestet

Utbildningen är öppen för alla. Kunskapstestet är endast för Malmö stads anställda inom vård och omsorg. Inloggning krävs. Kontakta din närmsta chef om du saknar inloggning.

Manusförfattare

Alexandra Ruegg, distriktssköterska
Lill Coombes, sjuksköterska
Lisa Gullander, projektledare
Lotta Hylén, sjuksköterska
Shahin Ehsani Nategh, sjuksköterska
Anna Rubin, undersköterska
i dialog med Smittskydd Skåne

Granskare

Sara Negrén, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Malmö stad

Senast ändrad: 2017-05-29 08:11