Individ- och familjeomsorg

Här får du veta mera om hur vi arbetar inom individ- och familjeomsorgen i Malmö.

Klicka vidare på menyerna härintill. Här finns mer information om samarbete, brukarinflytande och riktlinjer och rutiner.

Är du mindre intresserad av organisation och mer intresserad av vilka typer av stöd och hjälp som finns? Läs mer om Malmö stads insatser för dig som medborgare