Riktlinjer och rutiner

Här beskrivs processer och riktlinjer inom de områden vi arbetar med i Individ- och familjeomsorgen.

Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstöd

Socialtjänstlagen styr kommunernas arbete med försörjningsstöd. Lagen gäller för alla som vistas i en kommun. Socialtjänsten har två huvuduppdrag:

  • hjälp till självförsörjning (långsiktigt)
  • hjälp med försörjning (akut)

Om barn är inblandade ska man ta särskild hänsyn till barnets bästa.

Malmö stads riktlinjer för arbetet med försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd.

Socialtjänstlagen

Tandvård

Länk till åtgärdsförteckning
I länken ovan finns dokument som beskriver vilka åtgärder som ingår i begreppet "nödvändig tandvårdsbehandling" och som kan ersättas enligt socialtjänstlagen. Vid ansökan om ekonomiskt bistånd till tandvård görs alltid en individuell bedömning. Vid kortvarigt behov av bistånd beviljas vanligtvis bara akut tandvård.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-05-31 12:33