Frivilliga förstärker oss vid kris

Om Malmö drabbas av en extraordinär händelse kan ett behov av mer personal uppstå snabbt.

För att möta detta behov har vi ett samarbete med ett antal frivilligorganisationer som med kort varsel kan ställa personal till förfogande. De kan bl.a. hjälpa till med transporter och utrustning. Exempel på frivilligorganisationerna är:

  • Automobilkåren
  • Motorcykelkåren
  • Radioorganisationen
  • Hemvärnet
  • Lottorna
  • Kvinnliga Bilkåren
  • Röda korset

När frivilliga har larmats in

Vid flera tillfällen har medlemmar i frivilliga förstärkt kommuner i insatser vid extraordinära händelser. Några exempel är tågolyckorna med klorvagnar i Kävlinge och Kälarne, översvämningarna i Värmland samt giftutsläppet på Hallandsåsen.

Frivilligas organisation

Organisationernas insatser och arbete koordineras genom Frivilligorganisationernas i Malmö samarbetskommitté (Fos). Denna kommitté ansvarar också för att det finns gemensamma regler för larmning, tillvägagångssätt etc.