Malmö en hållbar stad

Malmö ska bli en hållbar stad – socialt, ekonomiskt och ekologiskt, därför gör vi nu FN:s globala hållbarhetsmål till våra egna.

Läs mer om hållbarhetsarbetet...

Illustration över de globala målen

I september 2015 samlades världens ledare i FN:s generalförsamling för att anta nya globala mål för hållbar utveckling. FN:s globala mål ska nås genom Agenda 2030, som innehåller samtliga hållbarhetsdimensioner. Målen främjar utvecklingen i världen, bland annat genom att fattigdom ska utrotas, ojämlikheten minska och ekosystemen skyddas.

Globala utmaningar är också lokala, där städerna har en nyckelroll i arbetet med att uppnå målen. Malmö stad var den första kommunen i Sverige som skrev under Agenda 2030 och Malmö är en av referenskommunerna till regeringens arbete med hållbarhetsmålen.

Ett viktigt steg i Malmö stads arbete är att kommunfullmäktige i budget 2017 beslutat att FN:s globala hållbarhetsmål ska omvandlas till lokala mål, eftersom hållbarhetsmålen berör alla verksamheter. Kommunfullmäktige har även beslutat att en ny organisation under året ska ta form under kommunstyrelsen i syfte att leda stadens hållbarhets- och innovationsarbete i samarbete med såväl externa aktörer som med andra nämnder och förvaltningar i staden.

Mycket görs redan. Inom olika verksamheter pågår en mängd insatser som bidrar till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Nu handlar det om att koppla ihop dimensionerna och använda hela Malmö stads kapacitet för att tillsammans, både internt och med externa parter i gränsöverskridande kunskapsallianser, åstadkomma hållbar utveckling.

Webbvideo

  • Christer Larsson om Malmös arbete med de globala målen

  • Pictures from the conference Life Below Water 2017

  • Lena Wetterskog Sjöstedt om Malmös arbete med de globala målen

  • Kerstin Åkerwall om Malmös arbete med de globala målen

  • Meet Malmö 2017

  • Nytt samverkansavtal mellan Malmö stad och polisen

Fler filmer

Senast ändrad: 2017-12-07 11:53