Mångfald & delaktighet

Malmö stad arbetar för att bidra till att den kulturella mångfalden är en positiv faktor. Bland annat i arbetet "I Malmö möts vi".

Malmö stad arbetar tillsammans med Malmöborna för att alla ska känna delaktighet i samhället. Detta perspektiv ska känneteckna alla kommunens verksamheter.

Senast ändrad: 2017-11-27 09:23