Malmö - Finskt förvaltningsområde

Malmö stad är sedan februari 2015 en del av det finska förvaltningsområdet.

Sverigefinnarnas flagga

Sverigefinnarnas flagga / Ruotsinsuomalaisten lippu

Det innebär att Malmö stad erhåller pengar från staten för att kunna förstärka stödet till sverigefinska Malmöbor i enlighet med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724).

Kort om minoritetslagstiftningen

Sverigefinska barn som bor i Malmö har rätt till förskoleverksamhet som bedrivs helt eller delvis på finska. Läs mer om förskolefrågor.

Sverigefinska Malmöbor har rätt till äldreomsorg helt eller delvis på finska. Läs mer om äldreomsorg.

Sverigefinska Malmöbor har rätt att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med kommunen i enskilt ärende där kommunen är beslutsfattare. De har även rätt till att få en skriftlig översättning av beslutet. Kommunen får bestämma hur och när den finskspråkiga servicen ska erbjudas.

I nuläget är sverigefinska Malmöbors möjlighet att kunna använda finska vid kontakter med kommunen begränsad, men Malmö stad arbetar aktivt för att kunna bemöta behovet av finskspråkig service framöver.

Suomeksi

Malmön kaupunki on helmikuusta 2015 lähtien kuulunut suomen kielen hallintoalueeseen.

Hallintoalueeseen kuulumisen myötä Malmön kaupunki saa Ruotsin valtiolta rahallista tukea voidakseen vahvistaa ruotsinsuomalaisten Malmöläisten oikeuksia lain kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä (SFS 2009:724) edellyttämällä tavalla.

Vähemmistölainsäädäntö lyhyesti

Ruotsinsuomalaisille Malmössa asuvilla lapsilla on oikeus saada joko kokonaan tai osittain suomenkielistä esikoulutoimintaa. Lue lisää esikoulutoiminnasta.

Ruotsinsuomalaisilla Malmöläisillä on oikeus saada vanhustenhoitopalveluja joko kokonaan tai osittain suomen kielellä. Lue lisää seniori- ja vanhuspalveluista.

Ruotsinsuomalaisilla Malmöläisillä on oikeus käyttää suomen kieltä  kunnan kanssa asioidessa, kun kunta on päätöksentekijä. He ovat myös oikeutettuja saamaan kirjallisen käännöksen kunnan päätöksistä ja päätöksen perusteluista. Kunnalla on oikeus päättää, missä ja milloin suomenkielinen palvelu järjestetään. 

Ruotsinsuomalaisten Malmöläisten mahdollisuus käyttää suomen kieltä kunnan kanssa asioidessa on tällä hetkellä rajallinen. Malmön kaupunki työskentelee aktiivisesti voidakseen tarjota suomenkielistä palvelua mahdollisimman pian.

Malmön kaupunki on sitoutunut suojelemaan ja vahvistamaan suomen kieltä ja ruotsinsuomalaista kulttuuria muun muassa tukemalla ja järjestämällä ruotsinsuomalaisille asukkaille suunnattuja aktiviteetteja. Lue lisää kulttuurista ja ajankohtaisista tapahtumista.

Malmön kaupunki järjestää neuvonpitoja ruotsinsuomalaisten asukkaidensa kanssa heitä koskettavista asioista. Lue lisää neuvonpidoista.

Onko sinulla kysyttävää suomen kielen hallintoalueesta? Näin otat yhteyttä Malmön kaupunkiin.

Siirry Malmön kaupungin suomenkielisille kotisivuille >>

Senast ändrad: 2017-01-10 10:02