Romskt informations- och kunskapscenter

 

Nationell konferens på temat Strukturellt och strategiskt arbete för romsk inkludering arrangeras i Malmö den den 5 september.
Se program och inbjudan här.

Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) arbetar för att öka romsk delaktighet och inflytande i samhället. Centret har ett kommunövergripande uppdrag.

Centrets arbete riktar sig i lika stor utsträckning till den romska befolkningen som till majoritetssamhället. Till exempel ger centret stöd vid uppstart av föreningar eller ett projekt och föreläser för anställda inom Malmö stad.  RIKC arrangerar också informationsträffar och seminarier med myndigheter, romska organisationer och frivilligorganisationer.

Tillsammans med andra verksamheter i Malmö stad utvecklar RIKC också samarbetsformer för att öka kunskapen kring minoritetslagstiftning, romsksvensk historia och normkritiska perspektiv. Genom sitt arbete bygger centret en kunskapsbank för arbete med minoritetsrättigheter.

Läs broschyren om RIKC

RIKC på Facebook

Vill du hålla dig uppdaterad om RIKC arbete och kommande evenemang? Då ska du följa RIKC på Facebook.

Följ RIKC på Facebook

Mångfaldspodden

RIKC har i samverkan med Open Skåne spelat in tre poddavsnitt med syftet att inspirera till gränsöverskridande samarbeten och stärka engagemanget för alla människors lika rättigheter i mångfaldens Sverige.

Följ länken nedan för att lyssna:
soundcloud/mångfaldspodden

Radiointervju med Mujo Halilovic

RIKC:s verksamhetschef Mujo Halilovic intervjuas på Malmökanalen, för att lyssna följ länken nedan:
Malmökanalen mp3Senast ändrad: 2017-06-15 09:58