Omsorg, vård & stöd

Här får du veta mera om vård- och omsorgsverksamheten i Malmö. Du kan bland annat läsa om brukarundersökningar, ramavtal för särskilda boende, rutiner och utvecklingsarbete.

Organisation

Malmös fem stadsområden ansvarar för att ge vård- och omsorgservice till Malmöborna. Sociala resursförvaltningen ansvarar för LSS-verksamheten och kommunövergripande verksamheter.

Stadskontoret stödjer kommunstyrelsen när det gäller samordning, ledning och styrning av kommunens vård- och omsorgsverksamhet. Till exempel tar vi fram mål, riktlinjer och handlingsprogram för Malmös vård och omsorg. Avdelningen ska även vara ett stöd till stadsområdenas långsiktiga planerings- och utvecklingsfrågor. Vi företräder Malmö i regionala, nationella och andra externa sammanhang.