Omsorg, vård & stöd

Här hittar du information om vård- och omsorgsverksamheten brukarundersökningar i Malmö.

Söker du omsorg, vård eller stöd i Malmö? Här kan du läsa om vad du kan få hjälp med och hur du ansöker.

Organisation

Malmös fem stadsområden ansvarar för att ge vård- och omsorgservice till Malmöborna. Sociala resursförvaltningen ansvara för LSS-verksamheten och kommunövergripande verksamheter.

Stadskontoret och stödjer kommunstyrelsen när det gäller samordning, ledning och styrning av kommunens vård- och omsorgsverksamhet. Till exempel tar vi fram mål, riktlinjer och handlingsprogram för Malmös vård och omsorg. Avdelningen ska även vara ett stöd till stadsdelarnas långsiktiga planerings- och utvecklingsfrågor. Vi företräder Malmö i regionala, nationella och andra externa sammanhang.

Bild på bokomslaget på Möjligheternas bok

Möjligheternas bok


En bok om goda exempel på guldstunder i de äldres vardag.

Bild på bokomslaget på Det goda bemötandet