Sexuell hälsa

Det övergripande målet med Malmö stads program för sexuell hälsa är att se till att den sexuella hälsan bland Malmös invånare är god.

Mer konkret innebär det att färre personer ska smittas av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner samt att oönskade graviditeter, sexuellt våld och diskriminering på grund av sexuell läggning ska minska.

För att nå ut med projekt, insatser och informationskampanjer samverkar Sexuell hälsa med olika kommunala verksamheter, regionala aktörer, nationella myndigheter och frivilligorganisationer.

Senast ändrad: 2017-11-15 16:31